İŞ BAŞVURU FORMU

Bu form, Şirketimizi 3. Şahıslara karşı iş ya da sair konularda bir taahhüt altına sokmaz.Yanlış ya da yanıltıcı bilgi verenlere karşı işe alınmış olsalar dahi İş Kanunu'nun (25. Maddesi II-A) hükümleri uygulanır. Sizi daha yakından tanıyabilmemiz ve sağlıklı bir değerlendirme yapabilmemiz için lütfen okunaklı ve dikkatli doldurun.

ÖĞRENİM BİLGİLERİ (Lütfen son bitirdiğiniz okuldan başlayarak yazınız)

Mezun Olunan Okul Yeri Bölüm Başlama Bitiş
Alınan Okul Dışı Eğitimler ve Kurslar Eğitim Kurumu Süresi Bitirdiği Tarih Sertifika Var mı?

YABANCI DİL

Bildiği Yabancı Dil Az Orta İyi Çok İyi Ne Şekilde Öğrenildiği Eğitim Süresi Sertifika Var mı?

İŞ DENEYİMİ (Lütfen çalıştığınız işyerlerini sondan başlayarak yazınız)

Çalıştığınız
Kurumun Adı
Görevi Son Net Ücret Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Telefonu Ayrılma Nedeni

REFERANSLAR ( Son çalıştığınız 2 firmadan amiriniz)

Adı ve Soyadı Firma Adı Görevi Telefonu

Bu formdaki bilgiler tarafımdan verilmiştir ve tamamen doğrudur. Yanlış bilgi verdiğim ya da bazı bilgileri sakladığım tespit edildiğinde doğacak sorumluluğu peşinen kabul ederim.